BETINGELSER:

 

Booking & betaling af rejse

En skriftlig og mundtlig accept af fremsendt tilbud fra Travel4business A/S / Travel2sport.dk betragtes som bindende og vil derefter ikke annulleres eller ændres. Booking på Travel2sport.dk, hvor betalingen foretages med det samme, er ligeledes bindende. Hvis det mod forventning sker, at Travel4business A/S / Travel2sport.dk efter accept fra kunden forhindres i at levere den pågældende rejse grundet manglende ledighed, forbeholder Travel4business A/S / Travel2sport.dk sig retten til at annullere handlen. Dette skal meddeles kunden straks efter booking og senest 24 timer efter.

Ændringer og afbestilling af sportsrejse

Rejser hvor billetter er til et specifikt event, kan hverken afbestilles eller refunderes. Hvis man har købt og bekræftet en rejse, hvor billetter til en sportsevent er inkluderet, så kan rejsen IKKE annulleres.

Har man bestilt en rejse med fly kan flybilletter i de fleste tilfælde mod et gebyr, som afhænger af hvilket flyselskab, der er booket ved og hvilken ændring, der er tale om. Ændringer af hotelovernatninger kan i nogle tilfælde foretages uden omkostninger, men vil i nogle tilfælde være forbundet med et gebyr. Hvis man ønsker at overdrage en pakkerejse, er det, dog oftest mod et gebyr.

Bliver en planlagt kamp flyttet til en anden dato på grund af TV-rettigheder, diverse cup runder eller andre årsager, vil din booket rejser bliver flyttet til ny kampdato/tidspunkt. Travel4business A/S - Travel2sport.dk er dog kun ansvarlig for at flytte den del af rejsen som er bestilt hos Travel4business A/S - Travel2sport.dk.

Vi anbefaler at holde sig opdateret på følgende sider:

Premier League: www.premierleague.com/fixtures
Bundesliga: www.bundesliga.com/en/bundesliga/matchday
La Liga: www.laliga.com/es-DK/laliga-santander/resultados
Serie A: www.legaseriea.it/en/serie-a/fixture-and-results

En god huskeregel er at når der er klokkeslæt på kampen er den fastlagt.

 

Kamp/eventbilletter

Travel2sport handler kun 100% officielle kampbilletter til alle sportsevents.

Vi har mange års erfaring med rejser til sport i Europa. Vi samarbejder enten direkte med klubberne eller med 100% autoriseret/godkendte agenter.
Du kan altid kontakte os døgnet rundt på vores AKUT telefon 31 11 66 06, hvis der på nogen måde skulle opstå tvivl om solgte billetter.
Flere og flere klubber leverer i dag E-billetter som sendes pr. mail til kunden 1-4 dage før kampen. Nogle klubber er det dog stadig levering på kunden’s hotel senest dagen før kampen.


Afbestillingsforsikring

Det anbefales, at der samtidig med bestilling af rejsen tegnes en afbestillingsforsikring. Forsikringen dækker den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren kan kræves betalt, hvis afbestillingen er forårsaget af akut opstået sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje, eller det der kan sidestilles hermed, hos den rejsende, dennes ægtefælle, eller andet tæt familie. Afbestillingsforsikringen træder ligeledes i kraft, hvis der umiddelbart inden afrejse er sket væsentlig skade på grund af brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed. Det forsikrede beløb vil blive refunderet med fradrag af udgiften til afbestillingsforsikringen. Denne forsikring koster 6 % af rejsens pris og kan i samarbejde med Europæiske Rejseforsikring. Du kan se betingelser for afbestillingsforsikring via på www.europaeiske.dk

 

Rejseforsikring

Som rejsende er du selv ansvarlig for de omkostninger som kan fremkomme ved sygdom, hjemtransport, bagage, hospitalsindlæggelse, ulykke eller andet på rejsen. Det anbefales derfor altid at tegne en rejseforsikring når du booker din rejse.

 

Rejsegarantifonden / Ansvarsrisiko

Loven om pakkerejser gennemførtes som følge af et EF-direktiv og medførte tilsvarende lovgivning i EU og EØS-landene.
Travel2sport.dk er automatisk tilsluttet denne ordning med Europæiske Forsikrings udvidet ansvarsrisiko. Omkostningen på denne forsikring er indregnet i pakkerejseprisen. Prisen udgør kr. 10 pr. person.

 

Priser og websiden

Alle priser er dagspriser som kan ses på Travel2sport.dk.
Da ledighed for både hotel og billetter kan ændre sig dagligt er det altid priserne der er opdateret på www.travel2sport.dk der er gældende.

 

Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret på bestilte sportsrejser, jævnfør forbrugeraftaleloven som er bekræftet fra Travel2sport.dk i henhold til ordrebekræftelse eller rejsebevis.

 

Travel2sport.dk ansvar

Travel2sport.dk’s ansvar er begrænset til de beløb som vores underleverandører, der er benyttet på den pågældende rejse hvilket kan begrænse deres ansvar til, i henhold til de internationale konventioner:

- flytrafik: Warszawa konventionen
- søtransport: Athen konventionen
- togtrafik: (COTIF/CIF) konventionen om internationale jernbanebefordringer.

Vi er fritaget for ansvar ved mangler og/eller skader, der rammer en deltager, forårsaget af katastrofer og andre hændelser af force majeure karakter, eller på grund af deltagerens egen forsømmelighed. Travel2sport.dk er fritaget for ansvar, ved aflysning af rejsen eller ved manglende opfyldelse af aftalte vilkår, som skyldes udefra kommende omstændigheder eller tredjemand, som vi, eller nogen vi er ansvarlige for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have indgået eller afbødet.


Kundens ansvar


Enhver rejsende har pligt til at rette sig efter anvisninger fra Travel2sport rejseledere eller de underleverandørers personale i forbindelse med en rejsen. En rejsende er ansvarlig for enhver skade, forårsaget ved overtrædelse af meddelte anvisninger eller forskrifter.

Deltageren er forpligtet til:

​-at respektere ordensbestemmelser, som gælder for hoteller, transportmidler, stadions etc.
-at afholde alle omkostninger for evt. skader forvoldt på hoteller, transportmidler, stadions etc.
-at optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet.
Forsømmer en rejsedeltager i væsentlig grad disse forpligtelser, forbeholdes ret til at udelukke den pågældende fra forsat deltagelse i rejsen eller forhindrer at rejsedeltageren påbegynder rejsen.

​Det er særdeles vigtigt at kunden oplyser korrekte personoplysninger på alle deltagere. Travel2sport kan ikke stilles til nogen form for økonomisk ansvar hvis kunde ikke har levereret de korrekte oplysninger.

​I aftalens indgåelse er kunden indforstået med at der i forbindelse med en eventuel flydel, kan være tale om online selvindtastning af personoplysninger for alle rejsende (primært lavprisselskaberne). Travel2sport.dk kan ikke stilles til økonomisk ansvar i forbindelse med kundens fejlindtastninger mm., som kan resultere i eventuelle tillægs- og/eller ændringsgebyrer fra flyselskabets side af.

Generelt står det for kundes egen regning at foretage tilvalg eller andre lignende gebyrmæssige tilføjelser og/eller ændringer i rejsedage eller –tidspunkter i alle pakkens bestående dele. Eksempler på dette kunne være: sædevalg på flydelen, tidligere check in end den gebyrfrie periode og/eller ændring af rejsedage og/eller tidspunkter på dagen.

Yderligere er den rejsende er forpligtet til:

-at sørge for gyldigt pas og for de til rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer. Det er ligeledes kundens pligt, at kontrollere at for- og efternavne i billetter, rejsepas og øvrige dokumenter er korrekte og stemmer overens. Navn i flybillet skal være i overensstemmelse med det i passet indførte navn, da det ellers kan føre til afvisning ved check ind til flyet. Travel2sport.dk påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelse af ukorrekte oplysninger kan medføre.

-at holde sig underrettet om eventuelle ændrede hjemrejse tider og genbekræfte sin pladsreservation ved at kontakte flyselskabet senest 72 timer for hjemrejsen. Undlades dette har flyselskaberne ret til at disponere over pladserne uden at kunden kan rejse krav.

Pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder inden afrejse. Oplysningerne på ordrebekræftelsen, fakturaen, rejseplanen vedrørende pas gælder kun for personer med dansk pas. Udenlandske statsborgere bør konsultere deres ambassader eller konsulat.

Booking informationer

​Når du laver din booking skal du oplyse en række personlige informationer. Det drejer sig om navn, adresse, fødselsdato, nationalitet, telefonnummer og e-mailadresse for dig selv og dine eventuelle medrejsende. Disse personlige oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med din booking eller forsikring. Denne information vil blive behandlet fortroligt og vil efter rejse blive destrueret.

Værneting / Lovvalg

Et hvert krav mod Fodboldpakker.dk skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Rejseankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.

Reklamation/klage

Har du en reklamation på din sportsrejse skal du kontakte Travel2sport.dk med det samme på AKUT nummer 31 11 66 06. Her vil vi forsøge at løse en mangel med det samme. Er der krav/mangler som ikke kan afhjælpes med det samme skal en eventuel klage/krav være Travel2sport i hænde i rimelig tid efter rejsens afslutning.

Kan reklamationen/krav ikke løses til kundens tilfredshed, kan kunden indbringe den for Pakkerejse Ankenævnet.

Se mere på www.pakkerejseankenaevnet.dk.

Forbehold for ændringer

Travel4business A/S - Travel2sport.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt og eget ansvar, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Rejsedokumenter
Rejsebevis fremsendes senest 10 dage efter booking. Her vil fremgå hvad der er bestilt samt andet relevant info.

Misbrug:
Misbrug af Travel4business / Travel2sport.dk’s navn kan medføre til politianmeldelse.

Travel4business A/S - Travel2sport.dk er medlem af Rejsegarantifonden nr. 3189